Avtor/Urednik     Zaletel, Marjan
Naslov     Glavobol v nosečnosti
Prevedeni naslov     Headache in pregnancy
Tip     članek
Vir     Med Razgl
Vol. in št.     Letnik 44, št. Suppl 3
Leto izdaje     2005
Obseg     str. 71-7
ISSN     0353-3484
Jezik     slo
Abstrakt     Headache is a clinical symptom, described as pain in the head. Primary as well as secondary headache may occur during pregnancy. Headache producing clinical conditions, associated with pregnancy, are stroke, thrombosis of dural sinus, eclampsia, subarachnoid haemorrhage and pituitary adenomas. Headache appears during stimulation of certain intracranial structures. Hormonal changes during pregnancy, including level of estrogen, could be connected with severity of primary headache as well as with frequency of intracranial pathologies related to secondary headache. Cerebrovascular diseases associated with headache include subarachnoid haemorrhage, intracerebral haemorrhage, thrombosis of dural sinus, pre-eclampsia and cerebral artery occlusion. Other conditions presenting with headache include meningitis, encephalitis, raised intracranial pressure caused by cerebral tumour, subdural haematoma and obstructive hydrocephalus. Migraine and tension-type headache are the most important primary headaches during pregnancy. Diagnostic procedure should be performed in two steps. First, the headache should be ruled out as primary or secondary, while the second step encompasses the final confirmation of primary headache or etiologic diagnosis of secondary headache. For this purpose, clinical and paraclinical examination are performed.
Izvleček     Glavobol je klinični simptom, ki ga bolnik navaja kot bolečino v predelu glave. Pri nosečnici se lahko pojavita oba tipa glavobola, tako primarni kot tudi sekundarni. Stanja, ki povzročajo glavobol in se pojavijo pogosteje ali izključno v zvezi z nosečnostjo, so možganska kap, tromboza venskega sinusa, eklampsija, subarahnoidna krvavitev in hipofizni adenomi. Glavobol se pojavlja pri draženju določenih znotrajlobanjskih struktur. Hormonske spremembe, predvsem pa sprememba koncentracije estrogena, so povezane s pogostostjo pojavljanja primarnega glavobola, kot tudi s pojavljanjem bolezenskih sprememb, ki so povezane z nastankom sekundarnega glavobola. Le-ta spremlja možganskožilne bolezni, kot so subarahnoidna krvavitev, znotrajmožganska krvavitev, tromboza duralnih sinusov, predeklampsija in zapora možganskih arterij, pa tudi meningitis, encefalitis, povečan znotrajlobanjski tlak pri možganskih tumorjih, subduralnih hematomih in obstruktivnem hidrocefalusu. Med primarnimi glavoboli sta med nosečnostjo pomembna migrena in glavobol tenzijskega tipa. Diagnostični postopek naj bo zasnovan v dveh korakih. V prvem ugotovimo, ali ima bolnica primarni ali sekundarni glavobol, v drugem pa potrdimo tip primarnega glavobola oziroma dokončno ugotovimo vzrok sekundarnega glavobola. V ta namen opravimo klinični pregled, po potrebi pa vključimo dodatne diagnostične preiskave.
Deskriptorji     HEADACHE
PREGNANCY