Avtor/Urednik     Krnić, Anton; Sučić, Zvonimir; Vučić, Nikša; Krolo, Ivan
Naslov     Partial subclavian steal syndrome in congenitally anomalous subclavian artery
Prevedeni naslov     Sindrom kraje krvi pri prirojeni anomaliji podključnične arterije
Tip     članek
Vir     Radiol Oncol
Vol. in št.     Letnik 40, št. 3
Leto izdaje     2006
Obseg     str. 143-6
ISSN     1318-2099
Jezik     eng
Abstrakt     Background. A subclavian steal syndrome results from the abnormal flow of blood due to the occlusion in the subclavian artery proximal to the origin of the vertebral artery. A case of a male patient with a partial subclavian steal syndrome is presented. Case report. The syndrome was caused by a stenotic lesion of an aberrant right sublcavian artery (the so called »lusorian artery«). The partial subclavian steal was recognized using the duplex ultrasound which showed the »to and fro« pattern in the right vertebral artery. Angiography of the aortic arch revealed the arterial anomaly. In our case, duplex ultrasound was a crucial method in diagnosing the partial subclavian steal syndrome. However, in order to show the arterial anornaly, the final evaluation had to be performed using arteriography. Conelusions. The early recognized partial subclavian steal syndrome provides good understanding of patient's symptoms, successful follow up, and a variety of treatment options.
Izvleček     Izhodišča. Sindrom podključnične kraje krvi nastane zaradi motenega pretoka podključnične arterije, ki ga povzroča zapora proksimalno od ustja vratne arterije. V članku opisujemo primer bolnika z delnim sindromom podključnične kraje krvi. Prikaz primera. Sindrom je povzročila zožitev, ki je nastala zaradi aberantne desne podključnične arterije. Krajo krvi smo prepoznali z dvojnim Doppler ultrazvokom, ki je pokazal značilen vzorec pretoka v vratni arteriji; angiografija aortnega loka pa je pokazala arterijsko anomalijo. Čeprav je bila preiskava z dvojnim Doppler ultrazvokom odločilna, smo arterijsko anomalijo morali potrditi z angiografijo. Zaključki. Zgodnje odkritje delnega sindroma podključnične kraje krvi nam omogoča, da razumemo vzrok nastanka bolnikovih simptomov ter uspešno sledenje in zdravljenje bolezni.
Deskriptorji     SUBCLAVIAN ARTERY
SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME
VERTEBRAL ARTERY
ANGIOGRAPHY, DIGITAL SUBTRACTION
MIDDLE AGE