Avtor/Urednik     Miklič, Marko; Kozak, Matija; Popovič, Peter
Naslov     Akutna trombembolična zapora ledvične arterije (prikaz primera)
Tip     članek
Vir     In: Fras Z, Poredoš P, editors. Zbornik prispevkov 49. Tavčarjevi dnevi; 2007 nov 9-10; Portorož. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino,
Leto izdaje     2007
Obseg     str. 307-9
Jezik     slo