Avtor/Urednik     Čizmarevič, Bogdan
Naslov     Zapora zgornjih dihalnih poti
Prevedeni naslov     Obstruction of the upper airway
Tip     članek
Vir     In: Grmec Š, Kupnik D, editors. Akutna stanja. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoza,
Leto izdaje     2007
Obseg     str. 125-31
Jezik     slo
Abstrakt     This contribution deals with various causes of the upper airway obstruction. The details of most frequent causes and guidelines for their treatment are described.
Izvleček     V članku je prikazan pregled možnih zapor zgornjih dihalnih poti. Podrobneje so opisane najpogostejše in podane so smernice za njihovo zdravljenje.
Deskriptorji     AIRWAY OBSTRUCTION
EPIGLOTTITIS
RESPIRATORY TRACT INFECTIONS
FOREIGN BODIES
RESPIRATORY TRACT NEOPLASMS
RESPIRATORY SYSTEM