Avtor/Urednik     Furlan, Danijela; Bratanič, Borut; Zupančič, Mirjana; Lukač-Bajalo, Jana
Naslov     Effects of phototherapy in hyperbilirubinemic new borns studied by two laboratory methods
Tip     članek
Vir     Clin Chem Lab Med
Vol. in št.     Letnik 46, št. 10
Leto izdaje     2008
Obseg     str. A251-A252
ISSN     1434-6621
Jezik     eng