Avtor/Urednik     Vogrin, Tanja
Naslov     Akutna retenca urina in vloga medicinske sestre
Tip     članek
Vir     In: Oblak C, Cvetežar I-Š, Kočevar L, editors. Zbornik predavanj 4. slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo; 2008 nov 13-15; Olimje in 7. simpozij urološke zdravstvene nege Slovenije; 2008 nov 14; Olimje. Ljubljana: Združenje urologov Slovenije, Društvo za zdrava sečila,
Leto izdaje     2008
Obseg     str. 110-4
Jezik     slo
Izvleček     V prvem delu članka je na kratko predstavljena akutna retenca oz. zapora urina ter BHP. Sledi nekaj statističnih podatkov iz UKC Maribor. V drugem delu je predstavljena zdravstvena nega pacienta z akutno retenco urina, opis negovalnih diagnoz, priporočila za pacienta ter etični pogled na vstavljanje TUK s strani zdravstvene nege.
Deskriptorji     URINARY RETENTION
NURSING CARE
PROSTATIC HYPERPLASIA
NURSING DIAGNOSIS