Avtor/Urednik     Boršoš, I; Sokoloč-Košak, T
Naslov     Endoskopska zapora likvor fistule v področju nosu in obnosnih votlin
Tip     članek
Vir     Endoskopska revija
Vol. in št.     Letnik 14, št. 30
Leto izdaje     2009
Obseg     str. 75
ISSN     1318-8941
Jezik     slo