Avtor/Urednik     Agius, Mark; Bulič-Vidnjevič, Ivna; Jerič, Andreja; Furlan, Mirjana; Žajdela, Brigita; Švab, Vesna
Naslov     The development of community tratment in Slovenia - first outcomes
Tip     članek
Vir     Psychiatr Danub
Vol. in št.     Letnik 21, št. Suppl 1
Leto izdaje     2009
Obseg     str. 78-80
ISSN     0353-5053
Jezik     eng