Avtor/Urednik     Lotrič-Furlan, Stanka; Dolinar, Drago
Naslov     Okužbe kolenske endoproteze
Tip     članek
Vir     In: Antolič V, Vengust R, Pompe B, editors. Koleno: klinične poti zdravljenja. 27. ortopedski dnevi; 2011 feb 14; Ljubljana. Ljubljana: Ortopedska klinika,
Leto izdaje     2011
Obseg     str. 60-1
Jezik     slo