Avtor/Urednik     Plešec, Antonija; Pretnar, Polona; Podržaj, Sanja; Furlan, Marja; Kocjan-Anžič, Marta; Seme, Katja
Naslov     Antibacterial efficiency of Slovenian honeys on anaerobic bacterial oral flora
Tip     članek
Vir     In: Zbornik na abstrakti 39-ti oktomvriski sredbi; 29.09.2011 - 02.10.2011; Ohrid. Ohrid: Sojuz na združenija na medicinski laboranti i sanitarni tehničari na Republika Makedonija,
Leto izdaje     2011
Obseg     str. 42
Jezik     eng