Avtor/Urednik     Furlan, Danijela
Naslov     The influence of communication on quality indicators
Prevedeni naslov     Vpliv komunikacije na kazalnike kakovosti
Tip     članek
Vir     In: Bratož S, Krhin B, Meško-Brguljan P, editors. Konferenčni zbornik 4. mednarodna konferenca o kakovosti medicinskih laboratorijev; 2011 dec 2; Ljubljana. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo,
Leto izdaje     2011
Obseg     str. 97-101
Jezik     eng