Avtor/Urednik     Polanec, Beno; Slanič, Aleš; Lučev, Jernej; Matela, Jože; Breznik, Silva
Naslov     Znotrajžilno zdravljenje zožitev in zapor podključničnih arterij in brahiocefalnih trunkusov - 6-letne izkušnje v UKC Maribor
Tip     članek
Vir     In: Kozak M, Blinc A, editors. Obravnava bolnikov z aterosklerotično boleznijo arterij; 2012 apr 13-14; Šmarješke Toplice. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo,
Leto izdaje     2012
Obseg     str. 110-9
Jezik     slo
Izvleček     V študiji smo primerjali rezultate dolgoročnega spremljanja znotrajžilne terapije (ZT) zožitev in zapor podključničnih arterij (PA) in brahiocefalnih trunkusov (BT) z drugimi podobnimi raziskavami. Devetintrideset bolnikov (21 moških (53,8 %) in 18 žensk (46,2 %); srednja starost ob posegu je bila 62 let (razpon: 45-74) z 32 simptomatskimi zožitvami in 7 zaporami PA ter 3 zožitvami BT smo po ZT klinično spremljali. V raziskavo smo vključili 42 uspešno opravljenih posegov med leti 2006 in 2012, pri 3 bolnikih smo zaradi ponovitve zožitve poseg ponovili. V 39 primerih smo postavili znotrajžilno opornico (ZO). Bolnike smo spremljali klinično. Po posegu smo spremljali 33 (84,6 %) od 39 bolnikov, srednji čas spremljanja je bil 8 mesecev. V času spremljanja se je pri 3 bolnikih ponovila zožitev, kar pomeni skupno primarno prehodnost v 90,9 %. Pri bolnikih s kratkimi zožitvami je bil srednji čas spremljanja 10,5 meseca, primarna prehodnost v času spremljanja je bila 95,2 %. Bolniki z daljšimi zožitvami in zaporami so imeli srednji čas spremljanja 6,5 meseca, primarna prehodnost v času spremljanja je bila 80,0 %. Po ZT treh BT je bil srednji čas spremljanja 13 mesecev, v vseh treh primerih je bila prehodnost ohranjena. Rezultati naše raziskave so primerljivi z objavljenimi v literaturi. ZT je prva metoda izbire za simptomatske bolnike z zožitvami ali zaporami PA in BT. Uporaba ZO je indicirana pri rekanalizacijah zapor, medtem ko po perkutanih transluminalnih angioplastikah zožitev, po podatkih iz literature, primarna postavitev ZO ni indicirana. V primerih tehničnega neuspeha je indicirana kirurška terapija. Tudi v primerih restenoz ali reokluzij ima ponoven znotrajžilni poseg razmeroma dobre rezultate.
Deskriptorji     SUBCLAVIAN ARTERY
BRACHIOCEPHALIC TRUNK
ANGIOPLASTY
STENTS