Avtor/Urednik     Kogoj, Polonca; Mušič, Špela; Lakič, Nikola; Ambrožič, Jana; Zorman, Darko; Furlan, Tjaša; Koželj, Mirta; Bunc, Matjaž
Naslov     Balloon aortic valvuloplasty in severe aortic stenosis and prevention of restenosis in elderly
Tip     članek
Vir     J Am Coll Cardiol
Vol. in št.     Letnik 60, št. 17
Leto izdaje     2012
Obseg     str. B237-8
ISSN     0735-1097
Jezik     eng