Avtor/Urednik     Šterbenc Svetina, Barbara; Luthar, Oto; Grum, Martin; Furlan, Andrej; Bobič, Pavlina; Cimerman, Franc; Grdina, Igor; Holz, Eva; Kranjc, Andrej; Lavrič, Ana; Meden, Ahac; Resman, Blaž; Snoj, Jurij; Testen, Petra; Vidmar, Luka; Ambrožič, Matjaž
Naslov     Novi Slovenski biografski leksikon
Tip     monografija
Kraj izdaje     Ljubljana
Založnik     Založba ZRC
Leto izdaje     2013
Obseg     str. Zv. <1->
ISBN     978-961-254-645-8
Jezik     slv
Deskriptorji     Slovenci