Avtor/Urednik     Plešec, Antonija; Pretnar, Polona; Furlan, Marja; Seme, Katja
Naslov     Antibacterial activity of different oral analgesics/antiseptics against beta-haemolytic streptococci causing pharyngitis
Tip     članek
Vir     In: Zbornik na rezimea Skopje : Sojuz na združenija na medicinski laboranti i sanitarni tehničari na RepublikaMakedonija
Leto izdaje     2013
Obseg     str. [Loč. pag.]
Jezik     eng
Proste vsebinske oznake     analgesics
antiseptics
pharyngitis
analgetiki
antiseptiki
faringitis