Avtor/Urednik     Hočevar-Boltežar, Irena; Krajinović, Milena; Čirič, Marija
Naslov     Meritev nosne resonance v govoru
Prevedeni naslov     Assessment of nasality in speech
Tip     članek
Vol. in št.     Letnik 51, št. supl. 4
Leto izdaje     2012
Obseg     str. 297-300
ISSN     Medicinski razgledi
Jezik     slv
Proste vsebinske oznake     govor
nosna votlina
velofaringealna zapora