Avtor/Urednik     Ostanek, Barbara; Furlan, Danijela; Bratanič, Borut; Zupančič, Mirjana; Lukač-Bajalo, Jana
Naslov     Identification of UGT1A1(TA)5 and (TA)8 alleles in Slovenian newborns with pathological unconjugated hyperbilirubinemia
Tip     članek
Vir     2574193
Leto izdaje     2009
Obseg     str. 156
Jezik     eng