Avtor/Urednik     Bauer, Martin; Pahor, Majda; Domajnko, Barbara; Eržen, Irena; Ferfila, Nevenka; Furlan, Maja; Kavčič, Matic; Premik, Marjan; Rugelj, Darja; Starc, Tina; Zakšek, Teja; Tomšič, Marija; Urek, Mojca; Vettorazzi, Renata; Zaletel-Kragelj, Lijana; Marentič-Požarnik, Barica; Poplas-Susič, Tonka
Naslov     Zavezniki za zdravje
Tip     monografija
Kraj izdaje     Ljubljana
Založnik     Zdravstvena fakulteta
Leto izdaje     2014
Obseg     str. 215 str.
ISBN     978-961-6808-56-9
Jezik     slv
Deskriptorji     Zdravstvo
Zdravstvo
Skupinsko delo
Medpoklicno sodelovanje
Proste vsebinske oznake     zdravstveni delavci
zdravstveni timi
teamsko delo