Avtor/Urednik     Kokalj-Vokač, Nadja
Naslov     Predavanja iz predmeta Genetika in molekularna biologija
Tip     monografija
Kraj izdaje     Maribor
Založnik     Univ. v Mariboru, Medicinska fak., Odd. za molekularno biologijo
Leto izdaje     2007
Obseg     str. 16 f.
Jezik     slv
Deskriptorji     Genetics
Genetika
Molecular Biology
Molekularna biologija
Cytogenetics
Citogenetika
Chromosomes
Kromosomi