Avtor/Urednik     Kokalj-Vokač, Nadja
Naslov     Predavanja iz predmeta Molekularna biologija
Tip     monografija
Kraj izdaje     Maribor
Založnik     Univ. v Mariboru, Medicinska fak., Odd. za molekularno biologijo
Leto izdaje     2007
Obseg     str. [106] f. (loč. pag.)
Jezik     slv
Deskriptorji     Genetics
Genetika
Molecular Biology
Molekularna biologija
Cytogenetics
Citogenetika
Chromosomes
Kromosomi
Heredity
Dednost
Cytogenetics
Citogenetika
Genetic Diseases, Inborn
Genetske bolezni, prirojene