Avtor/Urednik     Tozon, Nataša; Čemažar, Maja; Serša, Gregor
Naslov     Electrochemotherapy
Prevedeni naslov     Elektrochemoterapija
Tip     članek
Vir     1172346
Leto izdaje     2001
Obseg     str. 2 str.
Jezik     eng, lit
Deskriptorji     Neoplasms
Electroporation
Dogs
Therapy