Avtor/Urednik     Ogrinc, Katarina; Wormser, Gary P.; Visintainer, Paul; Maraspin-Čarman, Vera; Lotrič-Furlan, Stanka; Cimperman, Jože; Ružić-Sabljić, Eva; Bogovič, Petra; Rojko, Tereza; Stupica, Daša; Strle, Franc
Naslov     Pathogenetic implications of the age at time of diagnosis and skin location for acrodermatitis chronica atrophicans
Tip     članek
Vol. in št.     Letnik 8, št. 2
Leto izdaje     2016
Obseg     str. 266-269
ISSN     Ticks and tick-borne diseases Med
Jezik     eng
Proste vsebinske oznake     Lyme borreliosis
Erythema migrans
Acrodermatitis chronica atrophicans
Gender
age
location