Avtor/Urednik     Knific, J; Pavčnik, D; Klančar, J; Berden, P; Šurlan, M
Naslov     Uporaba žilnih upornic pri zaporah perifernih arterij
Tip     članek
Vir     Med Razgl
Vol. in št.     Letnik 33, št. Suppl 1
Leto izdaje     1994
Obseg     str. 121-7
ISSN     0353-3484
Jezik     slo
Deskriptorji     ARTERIAL OCCLUSIVE DISEASES
ILIAC ARTERY
FEMORAL ARTERY
SUBCLAVIAN ARTERY
STENTS