Avtor/Urednik     Pengov, A
Naslov     Razlike v obrambnem odzivu mlečne žleze pri kravah in ovcah ob kolonizaciji vimena s koagulazno negativnimi stafilokoki
Prevedeni naslov     Differences in the inflammatory response of the mammary gland of cows and ewes infected with coagulase-negative staphylococci
Tip     članek
Vir     Zb Vet Fak Univ Ljublj
Vol. in št.     Letnik 34, št. 2
Leto izdaje     1997
Obseg     str. 177-82
ISSN     0353-8044
Jezik     slo
Abstrakt     In cows, the major pathogens include Staphylococcus aureus, streptococci and coliforms while minor pathogenes include Corynebaterium bovis and coagulase-negative staphylococci. The present study shows that in theep coagulase-negative staphylococci raise inflammatory indicators in milk about as effectively as major pathogens, and thus should probably be considered as pathogenic.
Izvleček     Pri kravah k specifičnim povzročiteljem mastitisa prištevamo Staphylococcus aureus, streptokoke in koliformne bakterije, medtem ko koagulazno negativne stafilokoke in Corynebacterium bovis uvrščamo med t.i. manj patogene bakterije. Rezultati pričujoče študije pa kažejo, da lahko koagulazno negativni stafilokoki v ovčjem vimenu sprožijo približno enako vnetno reakcijo kot specifični povzročitelji mastitisa in jih je zato treba obravnavati kot patogene za ovčjo mlečno žlezo.
Deskriptorji     MASTITIS
MILK
STAPHYLOCOCCUS
CATTLE
SHEEP