Avtor/Urednik     Zabavnik-Piano, J; Uršič, M; Kosec, M
Naslov     Introduction of DNA test for bovine leucocyte adhesion deficiency
Tip     članek
Vir     In: Dovč P, Bohanec B, Peterlin B, et al, editors. Proceedings of the 1st congress of the Genetics society of Slovenia; 1997 Sep 2-5; Ljubljana. Ljubljana: Genetics society of Slovenia,
Leto izdaje     1997
Obseg     str. 131-2
Jezik     eng
Deskriptorji     LEUKOCYTE-ADHESION DEFICIENCY SYNDROME
POLYMERASE CHAIN REACTION
CATTLE