Avtor/Urednik     Gabrijelčič, Tone
Naslov     Uporaba žilnih protez pri zaporah arterij femoropoplitealnega predela
Prevedeni naslov     Vascular prostheses ot the femoropopliteal arterial segment
Tip     članek
Vir     Med Razgl
Vol. in št.     Letnik 38, št. Suppl 3
Leto izdaje     1999
Obseg     str. 11-9
ISSN     0353-3484
Jezik     slo
Abstrakt     A femoropopliteal bypass is nowadays the surgical method of choice for therapy of the most common chronic atherosclerotic occlusion in the femoropopliteal region. Results are best when using autologous great saphenous vein, specially if the distal anastomosis is below the knee. If an adequate vein is not availabe, a synthetic graft, mostly polytetrafluoroethylen, so far the best, has to be used. Some authors feel, at least in a selective group of patients, for the aove-knee bypass an elective use of polytetrafluoroethylen is justified. This way the vein can be spared for an eventual, more important procedure in the future. The results of the synthetic below-knee bypasses can be improved using vein cuffs or performing distal arteriovenous fistula. Endarteriectomy, almost forgotten option in this region, is coming for reevaluation and a new method, endovascular inertion of the intraarterial grafts, may prove to be successful.
Izvleček     Za kirurško zdravljenje zamašitev arterij femoropolitealnega predela, kjer so aterosklerotične zamašitve najpogostejše, je dandanes zdravljenje izbora premoščanje. Uspehi so najboljši, če za premostitev uporabimo bolnikovo veno safeno magno, še posebej, če most sega preko kolena. Kadar vene ni na razpolago uporabimo sintetične vsadke, praviloma politetrafluoroetilenske, ki so se izkazali kot najustreznejši. Po mnenju nekaterih je za premoščanje nad kolenom upravičena elektivna raba sintetičnih vsadkov, morda vsaj pri izbrani skupini bolnikov, da bi tako ohranili veno za morebitne kasnejše pomembnejše posege. Uspehe sintetičnih mostov, ki segajo preko kolena lahko izboljšata venska manšeta cuff ali pa distalna arterio-venska fistula. V ponovno oceno se vrača že pozabljena endarteriektomija, možnost zdravljenja pa bo morda razširilo tudi vstavljanje znotrajžilnih protez.
Deskriptorji     ARTERIAL OCCLUSIVE DISEASES
BLOOD VESSEL PROSTHESIS
FEMORAL ARTERY
POPLITEAL ARTERY
VASCULAR SURGERY
ATHEROSCLEROSIS