Avtor/Urednik     Bergen, Pavle; Klančar, Janez; Šurlan, Miloš; Ključevšek, Tomaž; Kunst, Tomaž
Naslov     Opornice in endoproteze pri sindromu zgodnje vene kave in v nekaterih drugih venah
Prevedeni naslov     Endovascular stents and stent-grafts in treatment of the superior vena cava syndrome
Tip     članek
Vir     Med Razgl
Vol. in št.     Letnik 38, št. Suppl
Leto izdaje     1999
Obseg     str. 57-63
ISSN     0353-3484
Jezik     slo
Abstrakt     In this review article we describe usefulness of the stent in central veins stenoses or occlusions. We describe the indications, method, results and possible complications of stent placement in the treatment of superior vena cava syndrome, as well as usefulness of the stents in other veins. We did not include hemodialysis patients, because their lesions respond differently to this kind of therapy and these problems are described elsewhere in this book. We present two of our own patients with superior vena cava syndrome. Success in the treatment of this syndrome with metallic stent placement is around 90% according to the literature. The complication rate is low. In conclusion we give some suggestion about the use of stent placement in central veins.
Izvleček     V preglednem članku predstavljamo današnja spoznavanja o uporabi žilnih opornic pri zožitvah in zaporah ven. Prikažemo indikacije, metode, rezultate in možne zaplete pri zdravljenju sindroma zgornje vene kave z žilno opornico. Opisujemo tudi uporabo žilnih opornic v drugih venah z izjemo dializnih bolnikov, katerih lezije se na tovrstno zdravljenje drugače odzivajo in so prestavljeni na drugem mestu v tej knjigi. Iz lastnih izkušenj predstavljamo dva bolnika s sindromom zgornje vene kave. Uspešnost zdravljenja tega sindroma z žilno opornico se v literaturi giblje okrog 90% ob nizkem številu zapletov. V zaključku podajamo smernice za uporabo žilnih opornic v centralnih venah.
Deskriptorji     BLOOD VESSEL PROSTHESIS
STENTS
SUPERIOR VENA CAVA SYNDROME
ANGIOPLASTY, BALLOON
VEINS
HEPATIC VENO-OCCLUSIVE DISEASE
THROMBOSIS
ANGIOGRAPHY