Avtor/Urednik     Brinar, Vesna
Naslov     Therapeutic strategy in the treatment and prevention of stroke
Prevedeni naslov     Strategija zdravljenja in preprečevanja možganske kapi
Tip     članek
Vir     Med Razgl
Vol. in št.     Letnik 38, št. Suppl 5
Leto izdaje     1999
Obseg     str. 55-70
ISSN     0353-3484
Jezik     eng
Abstrakt     Therapeutic strategy of stroke includes prevention, treatment of acute stroke and rehabilitation after stroke. Pirmary stroke prevention is based on the avoidance and monitoring of the nowasays well-defined risk factors. In the secondary phase of stroke prevention, antiplatelet drugs still play the primary role. Carotid endarterectomy showed to be superior to medical management in patients with 70% or greater stenosis. The most realiable principle in acute stroke treatment is restoration of brain perfusion in order to prevent ischemic damage.. Thrombolytic therapy seems to be the most important way of restoration of the brain perfusion since arterial occlusion is the cause of the majority of ischemic strokes. Study of ancrod (a defirbrogenating agent - a snake venom) is under investigation, showing good perspective. In certain cases of acute stroke, anticoagulants (e.g.. warfarine and heparine) may also halt the progression of thrombotic damage. Antiaggregation agents studies show that, besides anticogulation treatment, aspirin should be started after the stroke as soon as possible. Early treatment prevents about 10 deaths or recurrent strokes in each 1000 patients in the first four weeks. Various neuroprotective measures have not shown to be effective in acute stroke or are still under investigation. General measures are still an important part of acute stroke treatment.
Izvleček     Strategija zdravljenja možganske kapi je usmerjena v njeno preprečevanje, v zdravljenje akutne kapi in rehabilitacijo po njej. Primarno preprečevanje temelji na izogibanju in zmanjševanju dandanašnji dobro opredeljenih dejavnikov tveganja. Pri sekundarnem preprečevanju kapi je najpomembnejše zdravljenje z antiagregacijskimi zdravili. Pri bolnikih s 70- ali večodstotno stenozo se je karotidna endarterektomija izkazala za uspešnejšo kot konzervativno zdravljenje. Najzanesljivejši princip zdravljenja skutne kapi je ponovna vzpostavitev možganske prekrvavitve, s katero preprečimo ishemično poškodbo. Glede na to, da ima pri večini sihemičnih kapi najpomembnejšo vlogo zapora arterije, je trombolitično zdravljenje najpomembnejši način ponovne vzpostavitve možganske prekrvavitve. Študija ankroda (defibrogenirajoči agens - kačji strup) je v teku in je videti perspektivna. Pri akutni kapi lahko v nekaterih primerih tudi antikoagulanti, kot sta varfarin in heparin, zaustavila napredovanje trombotične kapi. Študije antiagregacijskih zdravil kažejo, da je poleg antikoagulantnih zdravil treba čim prej po kapi uvesti tudi aspirin. Z zgodnjim zdravljenjem pri 1000 bolnikih preprečimo okrog 10 smrti ali ponovnih kapi v prvih štirih tednih. Razni nevroprotektivni ukrepi pri akutni kapi niso dali rezultatov ali pa jih če raziskujejo. Splošni ukrepi so še vedno zelo pomemben del zdravljenja akutne kapi.
Deskriptorji     CEREBROVASCULAR DISORDERS
CEREBRAL ISCHEMIA
PLATELET AGGREGATION INHIBITORS
ANTICOAGULANTS
CALCIUM CHANNEL BLOCKERS
EXCITATORY AMINO ACID ANTAGONISTS
GABA AGONISTS