Avtor/Urednik     Mušič, Ema; Vencelj, Barbara; Bajrovič, Nisera; Kern, Izidor; Debeljak, Andrej; Gabrijelčič, Jasmina
Naslov     Limfangioleiomiomatoza kot vzrok spontanih pnevmotoraksov
Prevedeni naslov     Lymphanigleiomyomatosis causing spontaneous pneumothoraces
Tip     članek
Vir     Zdrav Vestn
Vol. in št.     Letnik 69, št. 1
Leto izdaje     2000
Obseg     str. 15-8
ISSN     1318-0347
Jezik     slo
Abstrakt     Backgroud. Lymphanigleiomyomatosis (LAM) is a rare lung disease. The aetiology is not known and it has a progressive course. The aetiology is not known and it has a progressive course. It affects women of childbearing age. A hallmark of the disease is a proliferation of smooth muscle cells in peribronchial and perivascular location. Clinical picture is characterised by dyspnea, spontaneous pneumothoraces, hemoptysis and chylothorax. We present a 43-years old female patient with a history of spontaneous pneumothoraces and lung involvement. Based on imaging diagnostic methods and light microscopic examination of surgical lung biopsy we diagnosed pulmonary LAM. Conclusion. LAM can be a cause of recidivous spontaneous pheumothoraces in a women of childbearing age without any inflammation in lungs.
Izvleček     Izhodišča. Limfangioleiomiomatoza (LAM) je redka pljučna bolezen neznanega izvora in ima progresivni potek. Zbolevajo ženske v rodnem obdobju. Značilna je proliferacija gladkomišičnih celic ob dihalnih poteh, krvnih in limfnih žilah. V klinični sliki se pojavljajo spontani pnevmotoraksi, dispneja, hemoptize in hilotoraks. Prikazana je 43-letna bolnica s spontanimi pnevmotoraksi in prizadetostjo pljuč, pri kateri smo na osnovi slikovnodiagnostičnih preiskav in svetlobnomikroskopskega pregleda kirurške biopsije pljuč diagnosticirali LAM. Zaključek. LAM je lahko vzrok recidivnih spontanih pnevmotoraksov pri ženski v rodnem obdobju brez znakov vnetja v pljučih.
Deskriptorji     LYMPHANGIOMYOMATOSIS
PNEUMOTHORAX
ADULT