Avtor/Urednik     Kožuh-Eržen, Nevenka; Cerkvenik, Vesna; Skubic, Valentin
Naslov     Razvoj analitskega postopka za določanje preostankov doramektina v iztrebkih goveda
Tip     članek
Vir     In: Glavič P, Brodnjak-Vončina D, editors. Zbornik referatov s posvetovanja Slovenski kemijski dnevi 2000: 1. in 2. del; 2000 sep 28-29; Maribor. Maribor: FKKT,
Leto izdaje     2000
Obseg     str. 548-52
Jezik     slo
Abstrakt     An analytical procedure for determination of doramectin in cattle faeces was developed. Classical extraction procedure for extraction of doramectin from cattle faeces, a solid phase extraction (SPE) for the clean-up of extracts and a high performance liquid chromatography (HPLC) with UV and fluorescent detection were introduced in the analytical procedure. Low detection limit (5 ng/ml), good reproducibility (>90%), selectivity and recovery 75-85% enabled the investigation of the time excretion of doramectin in cattle faeces after a single dose of 200 microg of doramectin / kg b.w.
Deskriptorji     CATTLE
FECES
ANTHELMINTICS