Avtor/Urednik     Borko, Črtomir
Naslov     Okuženost klopov vrste Ixodes ricinus (Ixodidae, Acarina) z bakterijo Borrelia burgdorferi sensu lato na nekaterih območjih v Sloveniji in povezava s stopnjo okuženosti pašnih goved
Tip     članek
Vir     In: Strle F, editor. Lymska borelioza 2000. Zbornik predavanj 2. slovensko posvetovanje o lymski boreliozi; 2000 nov 17-18; Ljubljana. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Društvo za lymsko boreliozo,
Leto izdaje     2000
Obseg     str. 35-9
Jezik     slo
Deskriptorji     IXODES
BORRELIA BURGDORFERI
BORRELIA INFECTIONS
CATTLE
SLOVENIA
DISEASE VECTORS