Avtor/Urednik     Kansky, Andrej A
Naslov     Poškodbe maksilofacialne regije
Prevedeni naslov     Injuries of the maxillofacial region
Tip     članek
Vir     Med Razgl
Vol. in št.     Letnik 39, št. Suppl 11
Leto izdaje     2000
Obseg     str. 93-8
ISSN     0353-3484
Jezik     slo
Abstrakt     Road traffic accidents, violent attacks, falls, injuries at work and sports injuries are the most common causes of maxillofacial trauma. The clinical picture includes the following signs: asymmetry of the face, soft tissue edema, bleeding from wounds, nose and mouth, hematoma. Disturbances of occlusion and mouth opening are common in mandibular as well as in maxillary fractures. Midfacial injuries may involve eye injuries, altered eye movements and anaesthesia or paresthesia of the face. Initial resuscitation includes airway and breathing control, management of haemorrhage and preventing of aspiration. Basic radiographic examination consists of the panoramic radiograph, occipitomental projection and computerised tomography. The therapy should be provided in a well equipped hospital. Anatomic reposition and fixation of the fractures are the main goals of treatment. Better results are achieved by early treatment.
Izvleček     Najpogostejši vzrok maksilofacialnih poškodb so prometne nezgode, nasilna dejanja, padci, poškodbe pri delu in športne poškodbe, ki največkrat prizadanejo moške med dvajsetim in štiridesetim letom. Klinična slika poškodovancev je podobna: asimetrija obraza, otekline mehkih tkiv, sledovi krvavitev in hematomi. Funkcionalne motnje so v zvezi z okluzijo, odpiranjem/zapiranjem ust, v zvezi z vidom in bulbomotoriko in senzorične motnje. Nujna stanja, ki ogrožajo življenje, so zapora dihalnih poti, krvavitev in aspiracija. Osnovno rentgensko diagnostiko sestavljajo rtg-ortopantomogram, rtg-glave v Watersovi projekciji, CT. Zdravljenje naj poteka v specializirani ustanovi, cilj kirurškega zdravljenja je anatomska repozicija in učvrstitev odlomkov Zgodnje zdravljenje daje praviloma boljše rezultate od kasnejše oskrbe.
Deskriptorji     MAXILLOFACIAL INJURIES
FIRST AID
HOSPITALIZATION
MANDIBULAR INJURIES
MANDIBULAR FRACTURES
MAXILLARY FRACTURES
ZYGOMATIC FRACTURES
TOOTH INJURIES