Avtor/Urednik     Stirn-Kranjc, B
Naslov     Solzenje pri otroku
Prevedeni naslov     Tearing in childhood
Tip     članek
Vir     Slov Pediatr
Vol. in št.     Letnik 7, št. 1
Leto izdaje     2000
Obseg     str. 41-4
ISSN     1318-4423
Jezik     slo
Abstrakt     Background Tearing in children is a common clinical problem, especially in the first year of life. Tear production exceeds the capacity of the drainage system. It may be caused by irritation of the ocular surface, inflammation or occlusion of any part of the drainage system. Eye watering is usually chronic, bothering the child's parents and those around him. Material and results The lacrimal system and tear drainage are described to better understand the problem of epiphora. A simple clinical examination and the diagnostic discharge from the lacrimal sac establish the diagnosis and the need for ophthalmological intervention, most commonly probing through the nasolacrimal duct into the inferior meatus of the nasal cavity. Patency is usually achieved by this procedure. Dacryocystitis and recommendations for therapy are also described. Conclusion Parents usually initially consult a paediatrician for advice and treatment for their child's epiphora. Therefore it is very important that the paediatrician understands the problem, correctly instructs the parents and does not prescribe unnecessary antibiotics.
Izvleček     Izhodišče: Solzenje - epifora je pri otroku pogost kliničen problem. Gre za večjo množino nastanka solz, kot jih lahko odteče. Vzrok za to je draženje sprednjih očesnih delov; vnetje ali pa zapora katerega koli odvodnega solznega dela. Težave so navadno kronične in moteče za starše in okolico. Material in rezultati: Za boljše razumevanje problema solzenja je opisan solzni sistem s sekretornim in ekskretornim delom. Pravilen klinični postopek z enostavnim pregledom lahko pojasni nepravilnosti odvodnih solznih poti in indikacijo za poseg, ki ga opravi oftalmolog. Največkrat je to prebrizganje in ali sondaža, ki vzpostavi odtok solz v spodnjo nosno školjko, kar je tudi uspešno v večini primerov. Podan je tudi opis in priporočilo za zdravljenje vnetja solznega mešička. Zaključek: Starši najprej želijo pediatrov nasvet in zdravljenje motečega solzenja pri otroku. Pomembno je, da pediater problem dobro pozna, da lahko staršem razloži naravo stanja in morebiti potreben poseg, nepotrebno uporabo antibiotikov pa prepreči.
Deskriptorji     LACRIMAL APPARATUS DISEASES
LACRIMAL APPARATUS
DACRYOCYSTITIS