Avtor/Urednik     Šurlan, Miloš
Naslov     Posebnosti perkutanih revaskularizacijskih posegov na perifernem žilju pri bolnikih s sladkorno boleznijo
Prevedeni naslov     Specific features on endovascular revascularisation procedures in patients with diabetes
Tip     članek
Vir     Med Razgl
Vol. in št.     Letnik 40, št. Suppl 3
Leto izdaje     2001
Obseg     str. 99-104
ISSN     0353-3484
Jezik     slo
Abstrakt     In the article's introduction the author writes about the aetiolology and localisation of arterial atherosclerotic changes in arteries of lower limbs in diabetic patients, that are the most common cause for chronic critical ischemia and limb loss. In continuation, the author discusses the morphologic conditions for endovascular revascularisation treatment and operative treatment of lower limb ischemia with in-situ venous by-pass graft. The results of endovascular treatment are, as in non-diabetic patients, most successful in the aortoiliac segment. However, isolated lesions of the iliac arteries are uncommon in diabetics, and accompanying stenoses or occlusions of distal arteries are frequently found. For better results of treatment of proximal lesions, we perform endovascular treatment on distal segments to establish better out-flow. The atherosclerotic disease most often affects arteries of the calf, frequently together with stenoses or occlusions of the superficial femoral artery, popliteal artery, deep femoral or internal iliac artery. The percentage of 5-year patency of recanalized calf arteries is not as high as it is in higher segments, but still plays an important role in limb salvage, lowering the level of amputation and prolonging life expectancy. Endovascular procedures can be repeated and they do not prevent the operative revascularisation.
Izvleček     V uvodnem delu preglednega prispevka o znotrajžilni revaskularizaciji na perifernih arterijah avtor govori o lokalizaciji in naravi sprememb na arterijah spodnjih udov pri bolnikih s sladkorno boleznijo kot najbolj pogostem vzroku za kronično kritično isheijo in izgubo uda. V nadaljevanju prikazuje morfološke in diagnostične pogoje za znotrajžilne revaskularizacijske posege in operativno izboljšanje prekrvavitve stopala z venskim presadkom in sixu na arterije stopala. Znotrajžilni posegi so podobno kot pri bolnikih brez sladkorne bolezni najbolj uspešni v aorto-iliakalnem odseku, le da so izolirane ovire pretoka v tem področju manj pogoste. Pogosto so kombinirane z zožitvami in zaporami nižje ležečih arterij na stegnu ali/in goleni. Za dober izhod posegov na večjih, višje ležečih arterijah izvajamo posege tudi na nižje ležečih z namenom povečanja pretoka in iztoka. Bolezen najpogosteje pogosto prizadene golenske arterije, pogosto v kombinaciji z zožitvami ali zaporo povrhnje stegenske in podkolenske arterije ter globoke stegenske in notranje iliakalne arterije. Odstotek 5-letne prehodnosti rekanaliziranih golenskih arterij po endovaskularnih posegih ni tako vsok kot na višje ležečih, večjih arterijah, vendar kljub temu posegi igrajo pomembno vlogo v ohranitvi uda, nižanju višine amputacije in podaljšanju preživetja bolnikov. Znotrajžilni posegi so zaradi majhne invazivni tudi večkrat ponovljivi in ne ovirajo možnosti izvajanja operativne revaskularizacije.
Deskriptorji     DIABETIC ANGIOPATHIES
ARTERIAL OCCLUSIVE DISEASES
ISCHEMIA
INTERMITTENT CLAUDICATION
ANGIOPLASTY, BALLOON