Avtor/Urednik     Zadnik, T; Mesarič, M; Reichel, P
Naslov     A review of abomasal displacement - clinical and laboratory experiences at the Clinic for ruminants in Ljubljana
Prevedeni naslov     Pregled dislokacij siriščnika - klinične in laboratorijske izkušnje na Kliniki za prežvekovalce v Ljubljani
Tip     članek
Vir     Slov Vet Res
Vol. in št.     Letnik 38, št. 3
Leto izdaje     2001
Obseg     str. 201-16
ISSN     1580-4003
Jezik     eng
Abstrakt     During the period 1991-2001, 161 cases of abomasum displacement were treated. Clinical and laboratory examinations, and later surgical intervention, revealed that 100 (62.1%) cases were left-side displacements of the abomasum (LDA), 16 (9.9%) were right-side displacements (RDA), 25 (15.5%) cases involved torsion of the abomasum (AV) and 20 (12.4%) were anterior displacements of the abomasum (ADA). In ADA the typical characteristics of the disease signs remain mild, unclear and variable, until the diagnosis is established. Over a half of the 20 affected cows (63.16%) were between 7.5 to 9.0 months pregnant. Specific, high-pitched, tinkling sounds were detected in the left caudoventral, and right lateral, abdominal regions, just behind the limits of percussible lung area. There was no specific tympanitic resonance (ping effect) established with the percussion and simultaneous auscultation of the left abdomen, which included the left and right paralumbar fossa and an area extending from the midpoint of the 9th and 13th ribs. Rumination did not cease. Clinical signs were manifested by periparturient stubborn indigestion, loss of weight, relative absence of faeces and suboptimal milk production. Among laboratory findings ketonemia, mild haemoconcentration, slight hypochloraemia, hypokalaemia and hypocalcaemia were present. At the Clinic for Ruminants in Ljubljana, the surgical correction of all types of abomasal displacements is now commonly practised. On the basis of our experiences we have developed a method of omentopexy which is called the "Ljubljana method".
Izvleček     Od leta 1991 do 2001 smo obdelali 161 krav z dislokacijo siriščnika. S klinično preiskavo krav, laboratorijsko analizo krvi ter kirurško intervencijo smo ugotovili 100 (62,1%) levih (LDA), 16 (9,9%) desnih (RDA) in 20 (12,4%) sprednjih (ADA) dislokacij siriščnika ter 25 (15,5%) zasukov (TA). ADA ima tipičen potek, bolezenska znamenja so klinično nejasna, srednje težka in spreminjajoča se. Od 20 krav z ADA je bilo več kot pol (63,16%) brejih od 7,5 do 9,0 mesecev. Pri kravah z ADA smo z avskultacijo na levi in desni strani trebuha v kavdoventralnem predelu, neposredno za pljučno mejo, ugotovili specifičen visok kovinski cingljajoči zvok. S simultanim pretrkavanjem in osluškovanjem trebuha v področju leve in desne lakotnice ter področja med 9. in 13. rebrom nismo ugotovili za dislokacijo siriščnika značilnega ping efekta. Klinična slika ADA se je izražala kot obporodna trdovratna prebavna motnja z izgubo telesne teže, količinsko majhnim izločanjem iztrebkov in neoptimalno proizvodnjo mleka. Laboratorijski izvidi krvi so pokazali, da so ketonemija srednje stopnje, hemokoncentracija, blaga hipokalcemija, hipokloremija in hipokalemija najočitnejša bolezenska znamenja. Naše izkušnje so pokazale, da je kirurška intervencija za vse vrste dislokacije siriščnika najprimernejša. Ne glede na tip dislokacije priporočamo učvrstitev siriščnika z omentopeksijo po ljubljanski metodi.
Deskriptorji     ABOMASUM
POSTOPERATIVE CARE
CATTLE