Avtor/Urednik     Podpečan, O; Hrušovar-Podpečan, S
Naslov     Terapija leve dislokacije siriščnika s tehniko valjanja in perkutane paramedialne abomasopeksije z drenovimi fiksatorji pri kravah v mlečni proizvodnji
Prevedeni naslov     Treatment of left abomasal displacement in dairy cattle rolling and percutaneous paramedian abomasopexy using toggle pin fixators of cornel wood
Tip     članek
Vir     Slov Vet Res
Vol. in št.     Letnik 38, št. 4
Leto izdaje     2001
Obseg     str. 335-40
ISSN     1580-4003
Jezik     slo, eng
Abstrakt     Left abomasal displacement can be treated, among other techniques, with the rolling technique accompanied with a percutaneous paramedian abomasopexy using toggle pin fixators of cornel wood. This method is reliable, quick and economical. In the cases described, the animals were cast into a right lateral recumbency and rolled into a dorsal position. After repositioning, the abomasum was fixated in the region of the right ventral abdominal wall with toggle pins of cornel wood. We modified the method that was developed in the USA by using toggle pins of cornel wood. We also applied a slightly different rolling technique in order to achieve a quicker and more efficient repositioning of the abomasum. The technique was successful in eight of nine cases in Holstein-Friesian cows. In six cases, normal rumination resumed immediately after treatment. Six animals consumed food during the first eight hours after the procedure and defecation was normal in all eight cases after 24 hours. In the cases described, the animals were cast into a right lateral recumbency and rolled into a dorsal position. After repositioning, the abomasum was fixated in the region of the right ventral abdominal wall with toggle pins of cornel wood. We modified the method that was developed in the USA by using toggle pins of cornel wood. We also applied a slightly different rolling technique in order to achieve a quicker and more efficient repositioning of the abomasum. The technique was successful in eight of nine cases in Holstein-Friesian cows. In six cases, normal rumination resumed immediately after treatment. Six animals consumed food during the first eight hours after the procedure and defecation was normal in all eight cases after 24 hours.
Izvleček     Med metode zdravljenja leve dislokacije siriščnika sodi tudi tehnika valjanja in perkutane paramedialne abomasopeksije z drenovimi fiksatorji, ki je učinkovita, hitra in poceni. V opisanih primerih smo živali povalili na desni bok, jih namestili v hrbtni položaj in po končani naravnavi siriščnik fiksirali na področju desne ventralne trebušne stene z drenovimi fiksatorji. Drugače kot pri v ZDA razviti metodi smo za fiksatorje uporabili drenov les, modificirali pa smo tudi tehniko valjanja in s tem pripomogli k učinkovitejši in hitrejši naravnavi siriščnika. V osmih od devetih primerov pri kravah črno-bele pasme je bila tehnika uspešna, saj so se ruminacije pojavile neposredno po posegu v 6 primerih, prav tako je 6 živali začelo uživati krmo v osmih urah, normalno pa so v 8 primerih začele izločati blato po 24 urah.
Deskriptorji     ABOMASUM
SUTURE TECHNIQUES
CATTLE