Avtor/Urednik     Šarman, Majda
Naslov     Zaprtje in zapora črevesa pri bolnikih v poznem stadiju neozdravljive bolezni
Tip     članek
Vir     In: Krčevski-Škvarč N, editor. Zbornik predavanj 6. seminar o bolečini; 2002 jun 7-8; Maribor. Maribor: Splošna bolnišnica Maribor,
Leto izdaje     2002
Obseg     str. 233-46
Jezik     slo
Deskriptorji     NEOPLASMS
PALLIATIVE CARE
CONSTIPATION
CATHARTICS