Avtor/Urednik     Šuškovič, Stanislav
Naslov     Ločevanje kronične obstruktivne pljučne bolezni od astme
Prevedeni naslov     Differentiation between chronic obstructive pulmonary disease and asthma
Tip     članek
Vir     Zdrav Vestn
Vol. in št.     Letnik 72, št. 3
Leto izdaje     2003
Obseg     str. 157-61
ISSN     1318-0347
Jezik     slo
Abstrakt     Background. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) shares many clinical and pathophysiologic features with asthma. Yet, COPD and asthma are different diseases, with their own pathogenesis, clinical picture, management and prognosis. Still there are not so few diagnostic mistakes between asthma and COPD. Methods. The possibilities of differentiating between asthma and COPD were stressed. Differences in symptoms or in therapy between asthma and COPD were shown. Conclusions. Asthma and even more COPD are too often recognized only in late, severe forms. Important clinical benefits of early diagnosis of asthma or COPD were shown, It was recommended, that spirometry should become routine diagnostic test on the level of primary health care.
Izvleček     Izhodišča. Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) deli z astmo mnoge lastnosti. Bolezni označujejo naduha, kašelj in izkašljevanje, patofiziološko pa zapora dihal. Vendar sta astma in KOPB povsem različni bolezni, z drugačno patogenezo, klinično sliko, zdravljenjem, preventivnimi ukrepi in prognozo. Zato je razlikovanje med boleznima nadvse pomembno. Metode. V prispevku so opisane razlike v etiopatogenezi med astmo in KOPB. Podrobneje je opisan postopek diagnoze KOPB s poudarkom na možnosti zgodnje diagnoze KOPB. Poudarjene so razlike med simptomi astme in KOPB ter podobnosti in razlike pri medikamentnem zdravljenju astme ali KOPB. Posebej so opisane posebne metode zdravljenja KOPB, kot so opustitev kajenja, respiratorna rehabilitacija ter trajno zdravljenje s kisikom na domu. Poudarjene so naloge zdravnikov družinske medicine pri obravnavi bolnikov z astmo in bolnikov s KOPB. Zaključki. Astmo in še pogosteje KOPB odkrijemo kasno. Ocenjujejo, da je diagnosticiranih le približno polovica bolnikov s KOPB. V prispevku so opozorili na možnosti razlikovanja med astmo in KOPB. Poudarili so viden pomen zgodnje diagnoze KOPB. Zaključili so, da naj postane spirometrija del rutinske obravnave bolnikov z internističnimi boleznimi ter rutinska preiskavna metoda v ambulantah zdravnikov družinske medicine.
Deskriptorji     LUNG DISEASES, OBSTRUCTIVE
ASTHMA
SMOKING
ALPHA 1-ANTITRYPSIN
CD4-POSITIVE T-LYMPHOCYTES
CD8-POSITIVE T-LYMPHOCYTES
SPIROMETRY
DISEASE PROGRESSION