Avtor/Urednik     Mahne, Stanislav; Cvetičanin, Branko; Krošnjar, Doroteja; Mioč, Vanda; Jugovac, Nives; Bratina, Radoslav; Snoj, Vivijana
Naslov     Jejunalni Meckelov divertikel kot izvor hude krvavitve pri mladostniku
Prevedeni naslov     Jejunal Meckel's diverticulum as a source of major bleeding in an adolescent
Tip     članek
Vir     Zdrav Vestn
Vol. in št.     Letnik 72, št. Suppl 1
Leto izdaje     2003
Obseg     str. I-9-11
ISSN     1318-0347
Jezik     slo
Abstrakt     Background. Meckel' s diverticulum is the most frequent congenital anomaly of the small intestine, which mostly causes no health disturbances; however, it can cause serious complications: bleeding inflammation with perforation and peritonitis, or intestinal obstruction. Patients and methods. A case of major lowe gastrointestinal tract bleeding in a previously healthy 18 years old boy is presented. Endoscopic examinations did not reveal the source of bleeding. The technetium 99 scintiscan demonstrated ectopic gastric mucosa in the lower abdomen, and barium small bowel studies depicted a saccular dilatation in the mid jejunum, with mucosal folds alike those in the stomach. At operation in jejunum, 85 cm distally of the Treitz ligament, a quite large diverticulum was found. We resected it within healthy margins and made an end-to-end anastomosis of the jejunum. Conclusions. Meckel's diverticulum is the commonest cause of a major gastrointestinal bleeding in children. The diagnosis is confirmed on scintiscan, as ectopic gastric mucosa is usually present in the diverticulum. In the adults bleeding is rare; more often intestinal obstruction and diverticulitis are encountered. The removal of a non-diseased incidentally found Meckel's diverticulum is recommended mostly in infants and young people, considering also local and general conditions of the patient.
Izvleček     Izhodišča. Meckelov divertikel je najpogostejša prirojena anomalija ozkega črevesa, ki največkrat ne povzroča nobenih težav. Lahko pa nastanejo resni zapleti: krvavitev, vnetje s perforacijo in peritonitisom ali zapora črevesa. Bolniki in metode. Opisan je primer hude krvavitve iz prebavne cevi ob sicer blagih in neznačilnih trebušnih simptomih pri prej povsem zdravem 18-letniku. Endoskopske preiskave niso razjasnile vzroka. Scintigrafija s Tc 99 je prikazala ektopično želodčno sluznico v spodnjem delu trebuha, rentgenska jejuno-ileografija s kontrastom pa vrečasto razširitev svetline v sredini jejunuma s sluzničnimi gubami, enakimi kot v želodcu. Pri operaciji smo v jejunumu, 85 cm od Treitzovega ligamenta, našli večji, na mezenterialni strani ležeči divertikel ga v zdravo resecirali in naredili termino-terminalno anastomozo. Zaključki. Meckelov divertikel je najpogostejši vzrok hude krvavitve iz prebavil pri otrocih. Diagnozo - ob prisotnosti ektopične želodčne sluznice - potrdi scintigrafska preiskava. Pri odraslih so pogostejši drugi zapleti: zapora, divertikulitis, redko benigni ali maligni tumorji. Za odstranitev slučajno (pri laparotomiji iz drugih razlogov) odkritega Meckelovega divertikla se odločimo predvsem pri otrocih in mlajših osebah, upoštevajoč splošno stanje bolnika in stanje v trebušni votlini.
Deskriptorji     MECKEL'S DIVERTICULUM
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE
JEJUNAL DISEASES
ADOLESCENCE