Author/Editor     Molan-Štiglic, Milojka; Kokol, Peter
Title     Uporaba računalniških inteligentnih sistemov v kardiologiji
Translated title     The application of intelligent systems in cardiology
Type     članek
Source     Inform Med Slov Print ed
Vol. and No.     Letnik 8, št. 1
Publication year     2003
Volume     str. 64-8
Language     slo
Abstract     The role of the physician in developing and using intelligent systems is presented in this paper. A success story resulting in new medical knowledge is briefly described.
Summary     V članku opisujemo inteligentne sisteme in vlogo zdravnika pri njihovi uporabi. Podajamo uspešno aplikacijo iz področja otroške kardiologije, katere rezultat je odkritje novega medicinsko znanja.
Descriptors     HEART DISEASES
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DECISION MAKING, COMPUTER-ASSISTED
DECISION TREES