Author/Editor     Zajc, N
Title     Proučevanje strukture trdnih disperzij nifedipina z metodo temperaturno modulirane diferenčne dinamične kalorimetrije
Translated title     Investigation of nifedipine solid dispersion structure using modulated temperature differential scanning calorimetry
Type     članek
Source     In: Vitezić N, Japelj M, Vukšinič-Kozoglav M, editors. 34. Krkine nagrade. Zbornik povzetkov 14. mednarodni simpozij; 2004 okt 28-29; Novo mesto. Novo mesto: Krka,
Publication year     2004
Volume     str. 55
Language     slo, eng