Author/Editor     Senegačnik, J; Bajt, G; Tomšič, M; Vengušt, M; Bešter, M
Title     Razvoj in izkušnje pri globokem zamrzovanju bikovega in merjaščevega semena v Sloveniji. (Development and experiments with deep freezing of bull's and boars sperm in Slovenia)
Type     članek
Source     In: Herak M, ed. 3. jugoslavenski kongres za razmnožavanje i uzgoj životinja: zbornik radova. Volumen I. Umag: Savez društava veterinara i veterinarskih tehničara SR Hrvatske,
Publication year     1986
Volume     str. 61-65
Language     slo
Descriptors     EJACULATION
SEMEN PRESERVATION
FREEZING
CATTLE
SWINE
METHODS
SPERM MOTILITY
ANIMALS, DOMESTIC