Author/Editor     Pogačnik, Vid; Boben, Dušica; Zalar, Bojan
Title     Aplikacija
Type     članek
Source     In: Boben D, editor. Testna baterija za triažno psihološki pregled nabornika - "NA". Ljubljana: RS, Ministrstvo za obrambo,
Publication year     1996
Volume     str. 71-83
Language     slo
Descriptors     MILITARY PERSONNEL
INTELLIGENCE TESTS