Author/Editor     Vene, Nina
Title     Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo
Type     članek
Source     In: Fras Z, Poredoš P, editors. Zbornik prispevkov 48. Tavčarjevi dnevi; 2006 nov 3-4; Portorož. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Publication year     2006
Volume     str. 181-7
Language     slo
Descriptors     ATRIAL FIBRILLATION
ANTICOAGULANTS
CEREBRAL INFARCTION