Author/Editor     Peternel, Polona; Mavri, Alenka
Title     Priprava bolnika z angikoagulacijskimi in antiagregacijskim zdravljenjem na operacijo
Type     članek
Source     In: Buček-Hajdarević I, Nunar-Perko A, Kramar Z, editors. Zbornik predavanj 36. strokovni seminar "Dobra transfizijska praksa"; 1999 nov; Radenci. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije,
Publication year     1999
Volume     str. 70-5
Language     slo
Descriptors     ANTICOAGULANTS
PLATELET AGGREGATION INHIBITORS
PREOPERATIVE CARE
THROMBOPHLEBITIS