Author/Editor     Skok, Pavel; Skok, Marija
Title     Zapleti antikoagulacjiskega zdravljenja: klinično pomembne krvavitve iz zgornje prebavne cevi
Translated title     Adverse effects of anticoagulaction treatment: clinically significant upper gastrointestinal hemorrhage
Type     članek
Source     Zdrav Vestn
Vol. and No.     Letnik 75, št. Suppl 2
Publication year     2006
Volume     str. II-75-80
ISSN     1318-0347
Language     slo
Descriptors     ANTICOAGULANTS
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE
ENDOSONOGRAPHY
PEPTIC ULCER HEMORRHAGE