Author/Editor     Kanič, Vojko; Šuran, David
Title     Tromboza na umetni srčni zaklopki kot vzrok za akutno popuščanje srca
Type     članek
Source     In: Radšel P. Zbornik predavanj 16. mednarodni kongres intenzivne medicine; 2007maj 27-29; Bled. Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino,
Publication year     2007
Volume     str. 56-7
Language     slo
Descriptors     THROMBOSIS
HEART VALVE DISEASES
HEART FAILURE, CONGESTIVE
ANTICOAGULANTS