Author/Editor     Tratar, Gregor; Mavri, Alenka; Gubenšek, Mirjam; Krevel, Barbara; Ježovnik, Mateja Kaja; Ostaševski, Nina; Štalc, Monika; Vižintin-Cuderman, Tjaša
Title     Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z zmanjšanim ledvičnim delovanjem
Translated title     Anticoagulant treatment in patients with renal insufficiency
Type     članek
Source     Zdrav Vestn
Vol. and No.     Letnik 77, št. 4
Publication year     2008
Volume     str. 299-305
Language     slo
Abstract     Background In the recent years, the number of patients treated with anticoagulant therapy is increasing. Among them, there is also an increased number of patients with renal insufficiency. Due to changes in coagulation and fibrinolityc system activity these patients are at increased risk of bleeding and thrombotic complications when treated with anticoagulants. Unfractionated heparin, low-molecular-weight-heparins and vitamin K antagonist are used for anticoagulant therapy in patients with renal insufficiency. Dosing of unfractionated heparin and vitamin K antagonists in these patients does not differ from dosing in patients without renal disease. However, special caution should be taken when using low molecular weight heparins for therapy or prophylaxis in patients with renal insufficiency. Low-molecular-weight-heparins are cleared principally by renal route and their biological half-life is prolonged in patients with renal insufficiency. If low-molecular-weight-heparin is chosen for anticoagulant therapy, monitoring should be performed with anti-factor Xa activity measurements. Clinicians are often required to decide on how to manage patients receiving long-term anticoagulant therapy during and after invasive nephrological procedures. Conclusions This article summarizes recommendations on use of anticoagulant drugs in patients with renal insufficiency. It also suggests management of these patients before and after invasive nephrological procedures including renal transplantation.
Summary     Izhodišča Število bolnikov, ki prejemajo antikoagulacijsko zdravljenje, narašča. Med njimi je tudi vse več tistih z zmanjšanim ledvičnim delovanjem. Zaradi sprememb v koagulacijski in fibrinolitični aktivnosti krvi je pri teh bolnikih vodenje antikoagulacijskega zdravljenja bolj zapleteno. Pri bolnikih z zmanjšanim ledvičnim delovanjem uporabljamo enaka antikoagulacijska zdravila kot pri drugih bolnikih: nefrakcionirani heparin in nizkomolekularne heparine ter kumarine. Odmerjanje nefrakcioniranega heparina in kumarinov je pri bolnikih z zmamjšanim ledvičnim delovanjem enako kot pri drugih bolnikih, saj ledvice ne sodelujejo pomembno pri presnovi teh zdravil. Pri uporabi nizkomolekularnih heparinov, bodisi za preprečevanje bodisi za zdravljenje trombemboličnih zapletov, pa moramo biti posebej previdni, saj se izločajo pretežno skozi ledvice. Odmerke moramo prilagoditi zmanjšanemu ledvičnemu delovanju. Za razliko od drugih bolnikov je zato pri bolnikih z zmanjšanim ledvičnim delovanjem potrebno redno spremljanje antikoagulacijskega učinka nizkomolekularnih heparinov z merjenjem aktivnosti zaviranja faktorja Xa. Poseben problem je priprava bolnikov, ki prejemajo antikoagulacijska zdravila, na nefrološke posege. V prispevku so podana priporočila za uporabo antikoagulacijskih zdravil pri bolnikih z oslabljenim ledvičnim delovanjem. Opisani so tudi postopki priprave teh bolnikov na najpogostejše posege v nefrologiji, vključno s presaditvijo ledvice.
Descriptors     KIDNEY FAILURE
ANTICOAGULANTS
HEPARIN
HEPARIN, LOW-MOLECULAR-WEIGHT
COUMARINS
WARFARIN