Author/Editor     Ocepek, Andreja
Title     Endoskopski posegi pri bolnikih zdravljenih z antiagregacijskimi ali antikoagulacijskimi zdravili
Translated title     Endoscopy in patients receiving antiplatelet or anticoagulant therapy
Type     članek
Source     In: Hojs R, Krajnc I, Pahor A, et al, editors. Zbornik predavanj in praktikum 21. srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine Iz prakse za prakso z mednarodno udeležbo; 2010 maj 28-29; Maribor. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za interno medicino,
Publication year     2010
Volume     str. 223-41
Language     slo
Abstract     Antithrombotic drugs are used in prevention and treatment of certain cardiovascular diseases and conditions. Patients on antithrombotic therapy areat an increased risk for gastrointestinal bleeding, whether spontaneous, associated with a gastrointestinal disease or due to endoscopic procedure. We need to carefully reconsider the risk for endoscopy related gastrointestinal bleeding and the risk for thrombembolic complication due to temporary omission of antithrombotic medication. Such a decision often requires multidisciplinary approach.
Summary     Antitrombotična zdravila uporabljamo za preprečevanje in zdravljenje trombemboličnih zapletov pri bolnikih z nekaterimi srčno-žilnimi boleznimi. Pri teh bolnikih je posledično povečano tveganje za krvavitev iz prebavil, tako spontano oz. ob pridruženih boleznih prebavil kot ob endoskopskih posegih. Zato moramo pri teh bolnikih pred endoskopskim posegom natančno oceniti tveganje za krvavitev zaradi endoskopskega posega in tveganje za trombembolični zaplet v primeru opustitve antitrombotičnega zdravljenja, kar pogosto zahteva multidisciplinarni pristop.
Descriptors     PLATELET AGGREGATION INHIBITORS
ANTICOAGULANTS
ENDOSCOPY