Author/Editor     Virant-Klun, I; Bačer-Kermavner, L; Mivšek, J; Tomaževič, T; Požlep, B; Zorn, B; Vrtačnik-Bokal, E
Title     Slow oocyte freezing and thawing as method of oocyte preservation in patients with no sperm on day of in vitro fertilization
Type     članek
Source     Hum Reprod
Vol. and No.     Letnik 25, št. Suppl 1
Publication year     2010
Volume     str. i207
Language     eng